4 thoughts on “Krkani – Behind The Scenes”

  1. Nepristrano-objektivni promatrač (sa strane)

    Taj beco je najveći genijalac kojeg je svijet vidio.

Comments are closed.